Övervakning

Övervakning

Vitala tecken kan ses på monitorer, vilket hjälper både vid procedurerna i operationsavdelningen eller möjliggör effektiva övervakningsrum eller andra utrymmen.