ORNet Editor

Förbättra Patientvården med Fjärrstyrd Hantering av Mediafiler

  • En mobil lösning för att redigera och analysera patientmediafiler inklusive bilder, videor och ljud
  • Användarvänligt Gränssnitt
  • Lägg till anteckningar, markeringar och mer
  • Bildjämförelse för analys före och efter proceduren
  • HIS/LIS/PACS-arkivintegration
  • Bilddelning och Patientrapporter
compare pathology and OR image with ORNet Editor

UTRUSTAD MED ENKLA MEN KRAFTFULL FUNKTIONER...

Det tillåter patologer, kirurgisk personal, konsulter och andra auktoriserade användare att säkert komma åt kliniska bilder och videor som är bifogade till patientfiler och utföra analyser utan att vara begränsade till operationssalen eller deras arbetsstation.

STREAMLINE YOUR WORKFLOW WITH ADVANCED FEATURES

Elevate the efficiency and precision of your clinical practice with our suite of advanced features. ORNet Editor is engineered to support healthcare professionals with:

  • Automated Text Expansion: Save valuable time with quick-fill text for routine phrases.
  • Multilingual Support: Break down language barriers with multiple language options, ensuring that ORNet Editor integrates seamlessly into diverse clinical environments.
  • Comprehensive Accessibility: Our platform extends beyond these features, offering a wealth of options to cater to the dynamic needs of modern medical practices.
ORNet Pathology Integrated with LIS, PACS, HIS for seamless transfer of information and media files

Varför välja oss!

ORNet, med rötter inom datasäkerhet och ljud- och video-lösningar sedan 2003, står i framkant av medicinsk enhetsinnovation. Vi är pionjärer inom att leverera en mångsidig, fullständigt certifierad medicinsk lösning som effektiviserar arbetsflöden och förbättrar patientsäkerheten. 

Vårt dynamiska team blandar erfaren expertis med fräscha perspektiv, engagerade i att driva framsteg inom medicinsk teknologi. Med ORNet väljer du inte bara en produkt, utan investerar i en framtid med sömlös medicinsk vård.

ORNet Editor 2.0 is here

Get Started with ORNet Editor

Find what you need, stay in the loop, and see it all in action!

Stay Updated with News & Updates

Subscribe to our newsletter for the latest product updates, industry news, and more.

Download Our Brochure

Uncover the ins and outs of ORNet Editor. Everything you need to know, all in one place.

Book a Personalized Demo

Experience ORNet Editor in action. Schedule a personalized demo with our experts

AVANCERADE LÖSNINGAR
För effektivt arbetsflöde

Kontakta oss

Working hours

Mon, Fri 9.00 - 17.00

Address

Ehitajate tee 108, tallinn

Support

+372 680 8900
info@baitpartner.eu
sales@baitpartner.eu
support@baitpartner.eu

Begär en Demo

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn

FAQ

Most frequently asked questions and answers about ORNet Editor

What is ORNet Editor?

ORNet Editor is the latest patient media files management system for hospitals, created with the vision to enhance the mobility of pathologists and surgical teams. That means, they can access patient media files, edit images and videos, perform analysis, and share or print them instantly from anywhere within the hospital network.

What are the benefits of ORNET editor?

The biggest advantages of ORNet Editor are it's Mobility, Efficiency, Ease, and Security. Healthcare professionals can use it from anywhere within the network and save time in procedural planning and analysis. Furthermore, the easy to use interface and simple yet powerful features designed by keeping the needs of actual users in mind make it a must have for surgical teams and pathology labs.
Tillbaka till toppen