ORNet Editor

Forbedring af patientpleje med fjernstyring af mediefiler

  • En mobil løsning til redigering og analyse af patientmediefiler, herunder billeder, videoer og lydbånd
  • Brugervenlig grænseflade
  • Tilføj anmærkninger, markeringer og mere
  • Billedsammenligning til analyse før og efter proceduren
  • HIS/LIS/PACS Arkiv Integration
  • Billeddeling og patientrapporter
compare pathology and OR image with ORNet Editor

UDSTYRET MED ENKLE, MEN KRAFTFULDE FUNKTIONER...

Det giver patologer, kirurgisk personale, konsulenter og andre autoriserede brugere mulighed for sikkert at få adgang til kliniske billeder og videoer, der er knyttet til patientfiler og udføre analyse uden at være begrænset til operationsstuen eller deres arbejdsstation.

STREAMLINE YOUR WORKFLOW WITH ADVANCED FEATURES

Elevate the efficiency and precision of your clinical practice with our suite of advanced features. ORNet Editor is engineered to support healthcare professionals with:

  • Automated Text Expansion: Save valuable time with quick-fill text for routine phrases.
  • Multilingual Support: Break down language barriers with multiple language options, ensuring that ORNet Editor integrates seamlessly into diverse clinical environments.
  • Comprehensive Accessibility: Our platform extends beyond these features, offering a wealth of options to cater to the dynamic needs of modern medical practices.
ORNet Pathology Integrated with LIS, PACS, HIS for seamless transfer of information and media files

Hvorfor vælge os!

ORNet, med rødder i data sikkerhed og audio-video løsninger siden 2003, står i spidsen for medicinsk enhedsinnovation. Vi er pionerer inden for levering af en alsidig, fuldt certificeret medicinsk løsning, der strømliner arbejdsprocesser og øger patientsikkerheden. 

Vores dynamiske team kombinerer erfaren ekspertise med friske perspektiver, engageret i at fremme fremskridt inden for medicinsk teknologi. Med ORNet vælger du ikke bare et produkt, men investerer i en fremtid med problemfri medicinsk pleje.

ORNet Editor 2.0 is here

Get Started with ORNet Editor

Find what you need, stay in the loop, and see it all in action!

Stay Updated with News & Updates

Subscribe to our newsletter for the latest product updates, industry news, and more.

Download Our Brochure

Uncover the ins and outs of ORNet Editor. Everything you need to know, all in one place.

Book a Personalized Demo

Experience ORNet Editor in action. Schedule a personalized demo with our experts

AVANCEREDE LØSNINGER
For effektiv arbejdsgang

Kontakt os

Working hours

Mon, Fri 9.00 - 17.00

Address

Ehitajate tee 108, tallinn

Support

+372 680 8900
info@baitpartner.eu
sales@baitpartner.eu
support@baitpartner.eu

Anmod om en Demo

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn

FAQ

Most frequently asked questions and answers about ORNet Editor

What is ORNet Editor?

ORNet Editor is the latest patient media files management system for hospitals, created with the vision to enhance the mobility of pathologists and surgical teams. That means, they can access patient media files, edit images and videos, perform analysis, and share or print them instantly from anywhere within the hospital network.

What are the benefits of ORNET editor?

The biggest advantages of ORNet Editor are it's Mobility, Efficiency, Ease, and Security. Healthcare professionals can use it from anywhere within the network and save time in procedural planning and analysis. Furthermore, the easy to use interface and simple yet powerful features designed by keeping the needs of actual users in mind make it a must have for surgical teams and pathology labs.
Back to top