Avtal

Avtal mellan Bait Partner och Nyslotts sjukhus i Finland undertecknades med målet att utveckla ett hanteringssystem för öppen operationssal som också kan hantera bild och ljud tillsammans med fullständig integrering av data i sjukhusets patientnätverk. Input om funktionalitet och grafiskt användargränssnitt kom direkt från användarna på Nyslotts sjukhus. Test- och utvärderingsenheter installerades i slutet av 2009. Test- och utvärderingsenheter installerades i slutet av 2009.