Pathology

ORNet Pathology, en specialiseret produktfamilie til patologi er afsluttet og afslutter certificeringsprocessen. Single source ORNet-løsning til brugere blandt øjenlæger, ortodontister og otolaryngologer har også bestået testfaser og vil blive bragt på markedet i løbet af første halvdel af 2014.